National Library of New Zealand
Harvested by the National Library of New Zealand on: May 31 2011 at 7:25:58 GMT
Search boxes and external links may not function. Having trouble viewing this page? Click here
Close Minimize Help
Wayback Machine

Left Column Navigation

Language Line

telefoni mo ‘au‘aunaga fa‘aliliu ‘upu

E mafai ona ‘e faitau i mea nei i gagana ‘olo‘o mulimuli mai

 

‘Olo‘o avanoa Laina mo Gagana mai i le: Monday to Friday 9am - 6pm and Saturday 9am - 2pm

Mo se lisi o Fa‘alāpotopotoga ‘Auai

Mo se lisi o Gagana

Ina ia maua se fa‘aliliu‘upu, asiasi pe telefoni i se fa‘alāpotopotoga ‘auai

‘Olo‘o avanoa alagā‘oa mo a‘oa‘oga ma le iloa (pepa malō ma fa‘aaliga matamata tetele) Alagā‘oa mo Laina o Gagana Language Line Resources

Matou te talia ni fesili ma manatu, pe‘āfai ‘e te mana‘o e ‘auai i le Laina mo Gagana, fa‘amolemole fa‘afeso‘ota‘i Kate Mitchell i le on 0800 656 656 pe ‘imeli Language.Line@dia.govt.nz

Manager Language Line Diana Clark, and Prime Minister John Key
Agavale i le taumatau: Pule o le Laina mo Gagana Diana Clark, Palemia John Key